(1)
Siregar, I. R. Ilham Ramadan PRINSIP-PRINSIP PENDIDIKAN PERPEKTIF ALQURAN DAN HADIS. JURNAL ILMU HADIS 2022, 2, 12-30.