Hayati, Nelmi. 2022. “ANALISIS PSIKOLOGI PENDIDIKAN TERHADAP HADIS PERINTAH SALAT KEPADA ANAK ”. Al-Mu’tabar 2 (2), 73-82. https://doi.org/10.56874/jurnal ilmu hadis.v2i2.1065.