Siregar, Ilham Ramadan. 2022. “Ilham Ramadan PRINSIP-PRINSIP PENDIDIKAN PERPEKTIF ALQURAN DAN HADIS”. Al-Mu’tabar 2 (1), 12-30. https://doi.org/10.56874/almutabar.v2i1.664.