[1]
I. SIREGAR, “IDRIS SIREGAR ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR DALAM KAJIAN HADIS”, JURNAL ILMU HADIS, vol. 2, no. 1, pp. 45-66, Jan. 2022.