[1]
Jufrizal, J. 2021. SUPERVISI AKADEMIK DALAM PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN DI MADRASAH ALIYAH NEGERI TANAH JAMBO AYE. Edu Global : Jurnal Pendidikan Islam. 2, 1 (Jun. 2021), 49-62. DOI:https://doi.org/10.56874/eduglobal.v2i1.446.