NOVITRI RAMADHANI; DIAJENG REGITA NANDANI; DINI LESTARI. PERANAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MENURUT EKONOMI SYARIAH. EKSYA : Jurnal Ekonomi Syariah, v. 4, n. 1, p. 144-150, 30 Jun. 2023.