[1]
Hasibuan, M. 2022. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MUSTAHIK ZAKAT DALAM PEMBANGUN MASJID . El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam . 3, 2 (Dec. 2022), 244-258. DOI:https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.957.