[1]
Harahap, A.M. and Harahap, J. 2022. PENERAPAN KEWARISAN ISLAM DALAM SEJARAH, HUKUM DAN ASAS-ASASNYA. El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam . 3, 2 (Dec. 2022), 181-193. DOI:https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.998.