(1)
Andri muda Nst. PELAKSANAAN IBADAH QURBAN BAGI ORANG YANG SUDAH MENINGGAL. el-ahli 2022, 3, 122-142.