(1)
Irawan, A. S. EKSISTENSI WALI DALAM AKAD PERNIKAHAN PERSPEKTIF TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN. el-ahli 2022, 3, 227-243.