(1)
Harahap, A. M.; Harahap, J. PENERAPAN KEWARISAN ISLAM DALAM SEJARAH, HUKUM DAN ASAS-ASASNYA. EAJ 2022, 3, 181-193.