Harahap, A. M., & Harahap, J. (2022). PENERAPAN KEWARISAN ISLAM DALAM SEJARAH, HUKUM DAN ASAS-ASASNYA. El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam , 3(2), 181-193. https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.998