Hasibuan, Mahmudin. 2022. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MUSTAHIK ZAKAT DALAM PEMBANGUN MASJID ”. El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam 3 (2), 244-58. https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.957.