Baidowi, Ahmad Yajid. 2022. “ANALISIS TENTANG PERATURAN MASA IDDAH BAGI LAKI-LAKI DALAM COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM (CLD-KHI) PASAL 8 AYAT 1 PRESFEKTIF FIQIIH ISLAM”. El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam 3 (2), 161-80. https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.959.