Harahap, Amhar Maulana, and Junda Harahap. 2022. “PENERAPAN KEWARISAN ISLAM DALAM SEJARAH, HUKUM DAN ASAS-ASASNYA”. El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam 3 (2), 181-93. https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.998.