Harahap, A. M. and Harahap, J. (2022) “PENERAPAN KEWARISAN ISLAM DALAM SEJARAH, HUKUM DAN ASAS-ASASNYA”, El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam , 3(2), pp. 181-193. doi: 10.56874/el-ahli.v3i2.998.