[1]
A. M. Harahap and J. Harahap, “PENERAPAN KEWARISAN ISLAM DALAM SEJARAH, HUKUM DAN ASAS-ASASNYA”, EAJ, vol. 3, no. 2, pp. 181-193, Dec. 2022.