Ardina Khoirun Nisa, and R. Defriza. “Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Jasa Pangkas Rambut Yang Wanprestasi”. El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam , Vol. 4, no. 1, June 2023, pp. 1-11, doi:10.56874/el-ahli.v4i1.1210.