Hasibuan, M. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MUSTAHIK ZAKAT DALAM PEMBANGUN MASJID ”. El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam , Vol. 3, no. 2, Dec. 2022, pp. 244-58, doi:10.56874/el-ahli.v3i2.957.