Harahap, A. M., and J. Harahap. “PENERAPAN KEWARISAN ISLAM DALAM SEJARAH, HUKUM DAN ASAS-ASASNYA”. El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam , Vol. 3, no. 2, Dec. 2022, pp. 181-93, doi:10.56874/el-ahli.v3i2.998.