Hasibuan, Mahmudin. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MUSTAHIK ZAKAT DALAM PEMBANGUN MASJID ”. El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam 3, no. 2 (December 28, 2022): 244-258. Accessed July 16, 2024. https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/957.