Harahap, Amhar Maulana, and Junda Harahap. “PENERAPAN KEWARISAN ISLAM DALAM SEJARAH, HUKUM DAN ASAS-ASASNYA”. El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam 3, no. 2 (December 28, 2022): 181-193. Accessed December 9, 2023. https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/998.