1.
Harahap AM, Harahap J. PENERAPAN KEWARISAN ISLAM DALAM SEJARAH, HUKUM DAN ASAS-ASASNYA. EAJ [Internet]. 2022Dec.28 [cited 2023Dec.9];3(2):181-93. Available from: https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/998