PENERAPAN PERMAINAN KERETA-APIAN DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN AUD DI RA PERBURUAN HAJJAH MARLINA

  • Maysarah Rabiul Aulia Damanik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
  • Khadijah
Keywords: Kata Kunci : Train, Discipline, Early Childhood

Abstract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan permainan kereta-apian apakah berdampak pada peningkatan kedisiplinan anak usia dini di sekolah RA Perburuan Hajjah Marlina. Anak usia dini sangat senang dengan bermain. Salah satu permainan yang gemar dipergakan adalah kereta-apian yang dimainkan secara berkelompok. Penerapan permainan ini tidak dapat berpengaruh positif tanpa diperkenalkan kepada generasi muda. Pengenalan guna meningkatkan kedisipilinan anak usia muda. Kereta-apian yang menjadi permainan favorite anak-anak menjadi penciri khas cerminan kedisiplinan anak-anak dalam mengikuti arahan. Penerapan permainan kereta-apian merupakan upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kedisiplinan anak usia muda sedari sekolah PAUD agar terbentuk jiwa kebersamaan dan kedisiplinan dalam tim di RA Perburuan Hajjah Marlina.

References

DAFTAR BACAAN

Kurniawan Adi Jaya, Hermawan Catur.2019. Rancang Bangun Aplikasi Game Edukasi Pengenalan Budaya Indonesia Berbasis Android. Jurnal Penelitian Dosen Fikom (UNDA), 10(2)
Hudhana Dwi Winda.2015. Pengenalan Budaya dan Pembentukan Karakter Mellaui Folklor Pada Anak Usia Dini. Insania, 20(1)
Wiwik pratiwi. 2017. Konsep Bermain Pada Anak Usia Dini. TADBIR : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 5(2): 106-117
Siti Fadjryana Fitroh Evi Dwi Novita Sari. 2015. Dongeng Sebagai Media Penanaman Karakter Pada Anak Usia Dini. Jurnal PG-PAUD Trunojoyo, 2(2): 76-149
Zaitun Kurniasih, dkk. 2016. Pelatihan Mendongeng Dan Bercerita Bagi Pelajar Dan Guru Se- Bukittinggi. Jurnal Batoboh, 1(1) : 31-44
Nurfatin Antika Nofi, Triadi Bagus Rai. 2018. Karakteristik Tokoh Kancil Pada Cerita Rakyat Tradisional Indonesia. Jurnal Sasindo Unpam, 6(2) : 53-65
Sujiono N.Y. 2013. Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: PT Indeks
Jamaludin Dindin.2013. Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam. Bandung: Pustaka Setia
Published
2022-06-30